ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)  Podcast Artwork Image

ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας εγκαινιάζουν μια νέα διαδικτυακή σειρά ηχογραφημένων διαλέξεων για το μάθημα της Ιστορίας Γυμνασίου, που συνδιοργανώνουν από κοινού το ΠΙΤΚ και η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ με τον τίτλο «Μίλα μου Ιστορικά για το Γυμνάσιο». Πρόκειται για μια σειρά ηχογραφημένων διαλέξεων με μέγιστη διάρκεια 10 λέπτα από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Μέση Εκπαίδευση, οι οποίες επικεντρώνονται σε θεματικές ενότητες/κεφάλαια που άπτονται της ύλης του μαθήματος της Ιστορίας των τριών τάξεων Γυμνασίου. Η σειρά είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και ταυτόχρονα φιλική στον μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Οι ηχογραφημένες διαλέξεις εμπλουτίζονται με την προσθήκη πρωτογενών πηγών. Επίσης, το γραπτό κείμενο κάθε διάλεξης θα είναι προσβάσιμο στους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι ηχητικές παρουσιάσεις της σειράς «Μίλα μου Ιστορικά για το Γυμνάσιο», θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως προς την διδασκαλία στην τάξη και θα αποτελέσουν χρήσιμο υλικό για σκοπούς επανάληψης κατά την περίοδο προετοιμασίας για τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις. Τα επεισόδια της σειράς θα παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.
Episodes
Η Κύπρος και οι Άραβες (Αραβικές Επιδρομές)May 03, 2022 Episode artwork Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειες τους για το Βυζάντιο και την Ανατολική ΜεσόγειοOctober 20, 2021 Episode artwork Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945: Αίτια, βασικά γεγονότα, έκβαση και συνέπειεςOctober 09, 2021 Episode artwork Ο Ιωάννης Καποδίστριας κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831)June 22, 2021 Episode artwork Η Εικονομαχία (8ος-9ος αιώνας), Β΄ ΓυμνασίουMay 06, 2021 Episode artwork Η εξέλιξη του πολιτεύματος στην αρχαία Ελλάδα, Α΄ ΓυμνασίουMay 05, 2021 Episode artwork Η συμμετοχή της Κύπρου στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, Κυπριακή Ανεξαρτησία 1960, Γ΄ ΓυμνασίουMay 04, 2021 Episode artwork Ο Ιουστινιανός και το έργο του, Β΄ ΓυμνασίουApril 13, 2021 Episode artwork Ο Ηράκλειος και η Δυναστεία του (610-717 μ.X.): Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης, Β΄ ΓυμνασίουApril 11, 2021 Episode artwork Κλασσική Εποχή (479-323 π.Χ.) - Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, Α' ΓυμνασίουMarch 22, 2021 Episode artwork Οι Κομνηνοί και η αναδιοργάνωση του Βυζαντίου, Β' ΓυμνασίουJanuary 18, 2021 Episode artwork Η Κύπρος κατά την πρώιμη Αγγλοκρατία, Γ' ΓυμνασίουJanuary 18, 2021 Episode artwork Η Εποχή του Διαφωτισμού, Μέρος 1, Γ' ΓυμνασίουNovember 12, 2020 Episode artwork Η Εποχή του Διαφωτισμού, Μέρος 2, Γ' ΓυμνασίουNovember 12, 2020 Episode artwork Η Εποχή του Λίθου, Α' ΓυμνασίουNovember 12, 2020 Episode artwork Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Β' ΓυμνασίουNovember 11, 2020 Episode artwork