ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Η Κύπρος και οι Άραβες (Αραβικές Επιδρομές)

May 03, 2022 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Η Κύπρος και οι Άραβες (Αραβικές Επιδρομές)
Show Notes

Αγγελική Παντελίδου, Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Σάββας Γιαλλουρίδης, Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο, Λευκωσία: Εκδόσεις ΥΑΠ, 1994), σελ.74-75.
Ενότητα: Η περίοδος των Αραβικών Επιδρομών (7ος-10ος αι. μ.Χ.)

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: https://archeia.moec.gov.cy/sm/969/kypros_kai_araves.pdf)