ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Β' Γυμνασίου

November 11, 2020 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, Β' Γυμνασίου
Show Notes

Ιωάννης Δημητρούκας και Θουκυδίδης Ιωάννου, Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία, Β΄ Γυμνασίου (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2016), σελ. 6-9.
Ενότητα Ι: Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους 
Κεφάλαιο 1: Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης:  http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/apo_ti_romi_sti_nea_romi.pdf)