ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Η Εποχή του Λίθου, Α' Γυμνασίου

November 12, 2020 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Η Εποχή του Λίθου, Α' Γυμνασίου
Show Notes

Θεόδωρος Κατσουλάκος, Γεωργία Κοκκορού - Αλευρά, Βασίλειος Σκουλάτος, Αρχαία Ιστορία, Α΄ Γυμνασίου, (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2015), σελ.6-12.
1. Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική Εποχή
2. Η Νεολιθική Εποχή

Αγγελική Παντελίδου, Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Σάββας Γιαλλουρίδης, Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο (Λευκωσία: Εκδόσεις Υπηρεσίας Αναλυτικών Προγραμμάτων, 1994), σελ. 4-11.
Η Παλαιολιθική και Χαλκολιθική Εποχή στην Κύπρο

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/epochi_tou_lithou.pdf)