ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Η Εποχή του Διαφωτισμού, Μέρος 1, Γ' Γυμνασίου

November 12, 2020 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
Η Εποχή του Διαφωτισμού, Μέρος 1, Γ' Γυμνασίου
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
More Info
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Η Εποχή του Διαφωτισμού, Μέρος 1, Γ' Γυμνασίου
Nov 12, 2020
Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture

Ευαγγελία Λούβη και Δημήτριος Χ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄, Γυμνασίου (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2016), σελ.10-11. 
Ενότητα 1: Η εποχή του Διαφωτισμού
(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης:  http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/i_epochi_tou_diafotismou_meros_1.pdf) 

Show Notes

Ευαγγελία Λούβη και Δημήτριος Χ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄, Γυμνασίου (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2016), σελ.10-11. 
Ενότητα 1: Η εποχή του Διαφωτισμού
(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης:  http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/i_epochi_tou_diafotismou_meros_1.pdf)