ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Η Εποχή του Διαφωτισμού, Μέρος 2, Γ' Γυμνασίου

November 12, 2020 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Η Εποχή του Διαφωτισμού, Μέρος 2, Γ' Γυμνασίου
Show Notes

Ευαγγελία Λούβη και Δημήτριος Χ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2016), σελ.11-13. 
Ενότητα 1: Η εποχή του Διαφωτισμού (Το κίνημα του Διαφωτισμού και τα γνωρίσματά του)
(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/i_epochi_tou_diafotismou_meros_2.pdf)