ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Οι Κομνηνοί και η αναδιοργάνωση του Βυζαντίου, Β' Γυμνασίου

January 18, 2021 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Οι Κομνηνοί και η αναδιοργάνωση του Βυζαντίου, Β' Γυμνασίου
Show Notes

Ιωάννης Δημητρούκας και Θουκυδίδης Ιωάννου, Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία, Β΄ Γυμνασίου (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2016), σελ. 55-57.
Ενότητα: Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το Σχίσμα με τη Δύση
Κεφάλαιο: Οι Κομνηνοί και οι προσπάθειες για ανάκαμψη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (1081-1185), Η Ενετική οικονομική διείσδυση στην Ανατολή

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/komninoi_anadiorganosi_vyzantiou.pdf)