ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Η Κύπρος κατά την πρώιμη Αγγλοκρατία, Γ' Γυμνασίου

January 18, 2021 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Η Κύπρος κατά την πρώιμη Αγγλοκρατία, Γ' Γυμνασίου
Show Notes

Αγγελική Παντελίδου, Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Σάββας Γιαλλουρίδης, Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο, Λευκωσία: Εκδόσεις ΥΑΠ, 1994), σελ.106-111.
Κεφάλαια: Η Κύπρος κατά την πρώτη περίοδο της Αγγλοκρατίας (1878-1925)
                        Η Κύπρος κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου: Οι οικονομικές, πολιτικές και     
                        κοινωνικές συνθήκες και τα Οκτωβριανά του 1931. 

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/kypros_kata_tin_proimi_anglokratia_kai_ton_mesopolemo.pdf)