ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Κλασσική Εποχή (479-323 π.Χ.) - Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, Α' Γυμνασίου

March 22, 2021 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
Κλασσική Εποχή (479-323 π.Χ.) - Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, Α' Γυμνασίου
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
More Info
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Κλασσική Εποχή (479-323 π.Χ.) - Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, Α' Γυμνασίου
Mar 22, 2021
Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture

Θεόδωρος Κατσουλάκος, Γεωργία Κοκκορού - Αλευρά, Βασίλειος Σκουλάτος, Αρχαία Ιστορία, Α΄ Γυμνασίου, (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2015), σελ.83-88.
1. Τα αίτια και οι αφορμές του Πελοποννησιακού Πολέμου (Ο Αρχιδάμειος Πόλεμος, 431-421π.Χ.)
2. Η εκστρατεία στη Σικελία (415-413π.Χ.)-Ο Δεκελεικός Πόλεμος (413-404π.Χ.)

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/peloponnisiakos_polemos.pdf)

Show Notes

Θεόδωρος Κατσουλάκος, Γεωργία Κοκκορού - Αλευρά, Βασίλειος Σκουλάτος, Αρχαία Ιστορία, Α΄ Γυμνασίου, (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2015), σελ.83-88.
1. Τα αίτια και οι αφορμές του Πελοποννησιακού Πολέμου (Ο Αρχιδάμειος Πόλεμος, 431-421π.Χ.)
2. Η εκστρατεία στη Σικελία (415-413π.Χ.)-Ο Δεκελεικός Πόλεμος (413-404π.Χ.)

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/peloponnisiakos_polemos.pdf)