ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Η συμμετοχή της Κύπρου στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, Κυπριακή Ανεξαρτησία 1960, Γ΄ Γυμνασίου

May 04, 2021 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
Η συμμετοχή της Κύπρου στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, Κυπριακή Ανεξαρτησία 1960, Γ΄ Γυμνασίου
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
More Info
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Η συμμετοχή της Κύπρου στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, Κυπριακή Ανεξαρτησία 1960, Γ΄ Γυμνασίου
May 04, 2021
Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture

Αγγελική Παντελίδου, Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Σάββας Γιαλλουρίδης, Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο, Λευκωσία: Εκδόσεις ΥΑΠ, 1994), σελ.112-114.
Κεφάλαια: Η συμμετοχή της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (δεν περιλαμβάνεται στο         διδακτικό εγχειρίδιο)
                        Το Εθνικό Ζήτημα (Δημοψήφισμα 1950, Ο αγώνας 1955-1959)
                        Η Κυπριακή Δημοκρατία (1960-1974) (Το Σύνταγμα του 1960)

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/symmetochi_kyprou.pdf) 

Show Notes

Αγγελική Παντελίδου, Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Σάββας Γιαλλουρίδης, Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο, Λευκωσία: Εκδόσεις ΥΑΠ, 1994), σελ.112-114.
Κεφάλαια: Η συμμετοχή της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (δεν περιλαμβάνεται στο         διδακτικό εγχειρίδιο)
                        Το Εθνικό Ζήτημα (Δημοψήφισμα 1950, Ο αγώνας 1955-1959)
                        Η Κυπριακή Δημοκρατία (1960-1974) (Το Σύνταγμα του 1960)

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/symmetochi_kyprou.pdf)