ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Η εξέλιξη του πολιτεύματος στην αρχαία Ελλάδα, Α΄ Γυμνασίου

May 05, 2021 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Η εξέλιξη του πολιτεύματος στην αρχαία Ελλάδα, Α΄ Γυμνασίου
Show Notes

Θεόδωρος Κατσουλάκος, Γεωργία Κοκκορού - Αλευρά, Βασίλειος Σκουλάτος, Αρχαία Ιστορία, Α΄ Γυμνασίου, (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2015), σελ.45-46.
1. Η εξέλιξη του πολιτεύματος στην αρχαία Ελλάδα

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/exelixi_tou_politevmatos.pdf)