ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Ο Ιωάννης Καποδίστριας κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831)

June 22, 2021 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Ο Ιωάννης Καποδίστριας κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831)
Show Notes

Ευαγγελία Λούβη και Δημήτριος Χ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄, Γυμνασίου (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2016), σελ.55-56. 
Ενότητα 17: Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1931)
(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/ioannis_kapodistrias.pdf)