ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945: Αίτια, βασικά γεγονότα, έκβαση και συνέπειες

October 09, 2021 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945: Αίτια, βασικά γεγονότα, έκβαση και συνέπειες
Show Notes

Ευαγγελία Λούβη και Δημήτριος Χ. Ξιφαράς, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄, Γυμνασίου (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2016), σελ.55-56. 
Ενότητα 46: Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945): Αίτια, βασικά γεγονότα, έκβαση και συνέπειες
(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: http://archeia.moec.gov.cy/sm/969/b_pagkosmios_polemos.pdf)