ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)

Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειες τους για το Βυζάντιο και την Ανατολική Μεσόγειο

October 20, 2021 Bank of Cyprus Cultural Foundation & Cyprus Ministry of Education and Culture
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ (για τo γυμνάσιο)
Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειες τους για το Βυζάντιο και την Ανατολική Μεσόγειο
Show Notes

Ιωάννης Δημητρούκας και Θουκυδίδης Ιωάννου, Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία, Β΄ Γυμνασίου (Αθήνα: Εκδόσεις ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2016), σελ. 59-64.
Ενότητα: Περίοδος Κρίσης του Βυζαντίου από τα μέσα του 11ου αιώνα μέχρι το 1204
Κεφάλαιο: Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειες τους για το Βυζάντιο και την Ανατολική Μεσόγειο

(για το γραπτό κείμενο της ηχητικής παρουσίασης: https://archeia.moec.gov.cy/sm/969/stavrofories.pdf)