Podcasty VÚBP Podcast Artwork Image

Podcasty VÚBP

VUBP

První série podcastů je výstupem projektu Bezpečnost práce ve sportu. Dalšími tématy jsou psychosociální rizika, nelegální zaměstnávání cizinců a homeworking.

Recent Episodes