Podcasty VÚBP

BOZP v kontextu změny klimatu

February 08, 2022 VUBP Season 11 Episode 1
Podcasty VÚBP
BOZP v kontextu změny klimatu
Show Notes

V posledních několika letech jsou projevy změny klimatu daleko více vnímány, než tomu bylo dříve. Tento pojem slyšíme stále častěji, a je to určitě dáno tím, že se velké části naší společnosti dotkly konkrétní problémy – např. výskyty sucha. 

V České republice je podle Českého statistického úřadu k roku 2020 více jak 5 milionu pracujících lidí. Tito lidé jsou méně či více během vykonávání své pracovní činnosti zatíženi mikroklimatem, který se, podle již známých faktů, rapidně mění. Jak se jich ale dotýká? Proč by to mělo zajímat nejen je – zaměstnance, ale také jejich zaměstnavatele?

 To vše se dozvíte v našem podcastu z úst prof. Pavla Danihelky a Ing. Mgr. Kristýny Vavrečkové. 

 V podcastu zazněly odpovědi na tyto oblasti:

1.      Význam a nebezpečí změny klimatu nejen pro bezpečnost práce.

2.      Bezpečnost osob v kontextu změny klimatu v pracovním prostředí.

3.      Vliv klimatické změny na zdraví, bezpečnost a produktivitu práce.

4.      Preventivní opatření – možnosti zaměstnavatele a zaměstnance.

Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .