Podcasty VÚBP

Změna klimatu, voda a BOZP

December 21, 2022 VUBP Season 11 Episode 2
Podcasty VÚBP
Změna klimatu, voda a BOZP
Show Notes

V současné době se klima mění nejrychleji, jak bylo, kdy zaznamenáno. Jako důsledek změny klimatu je právě extrémní počasí, tam lze zařadit např. zvýšení teploty nebo přívalové/bleskové povodně nebo jiné mimořádné události. 
Z pohledu BOZP je zaměstnavatel povinen připravit své zaměstnance na mimořádné události, a zároveň vyhodnocovat a snižovat rizika mimořádných událostí. Jak je možné snižovat rizika a jak změna klimatu, BOZP a voda spolu souvisí? 
To vše se dozvíte v našem podcastu z úst prof. Pavla Danihelky a Ing. Lubomíra Kříže.  

Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .