Podcasty VÚBP

Stresové faktory u dobrovolných hasičů

January 31, 2023 VUBP Season 10 Episode 2
Podcasty VÚBP
Stresové faktory u dobrovolných hasičů
Show Notes

Během výkonu činnosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů jsou hasiči vystavováni různých fyzicky i psychicky náročným situacím. Tyto situace mohou mít dále vliv na budoucí akceschopnost hasičů, civilní povolání nebo osobní život. Z tohoto důvodu je třeba brát zřetel na vhodnou adaptaci na tyto situace a nebrat reakci těla na lehkou váhu. O tom, jaký mohou mít vliv stresové situace na dobrovolné hasiče a jakým způsobem reagovat a adaptovat se na tyto situace se dozvíte od pana Ing. Martina Röhricha. 

Účastníci podcastu

  • Ing. Martin Röhrich – BfB trainer
  • Ing. Kamila Kempná – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

V podcastu zazněly tyto otázky

●       Na co je třeba klást důraz při zvyšování bezpečnosti dobrovolných hasičů? 

●       Jakým způsobem reaguje tělo na stresory?

●       Jaké jsou zásady mentální adaptace na fyzickou a psychickou zátěž?

●       Na co je třeba klást důraz pro zvýšení celkové bezpečnosti dobrovolných hasičů?

 

Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .