Podcasty VÚBP

Vzdělávání dobrovolných hasičů

February 03, 2023 VUBP Season 10 Episode 3
Podcasty VÚBP
Vzdělávání dobrovolných hasičů
Show Notes

Dobrovolní hasiči nám každý den pomáhají ve svém volném čase mimo své hlavní povolání. K tomu, aby nám mohli pomáhat, nestačí jen motivace, ale je nutná jejich odborná příprava a výcvik. Druhy mimořádných událostí, u kterých se můžeme s dobrovolnými hasiči setkat, je celá řada - od požárů domů, porostů, autonehod, povodní, a mnohé další. Příprava hasičů i jejich velitelů je časově náročná, a i přesto jsou tito hasiči plni zájmu se dále vzdělávat a rozvíjet se ve svém volném čase. Tyto poznatky a zkušenosti pak využívají ke zvýšení své bezpečnosti, ochrany zdraví, ale také pomoci druhým, efektivní a rychlé záchraně osob, zvířat a majetku. Poslechněte si další podcast a dozvíte se, jaké jsou požadavky na dobrovolné hasiče, jakým způsobem se vzdělávají a jaké jsou jejich potřeby v dalším rozvoji odborné přípravy. 

 Účastníci podcastu

  • Ing. Pavel Haas – lektor Ústřední hasičské školy Jánské koupele
  • doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – lektor, zakladatel univerzit pro dobrovolné hasiče, bývalý děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství a docent Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 
  • Ing. Kamila Kempná – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

 

V podcastu zazněly tyto otázky

●       Kdo jsou dobrovolní hasiči a jaký je rozdíl mezi JSDH a SDH? 

●       Co musí zájemce splňovat, aby se mohl stát  dobrovolným hasičem? 

●       Jak probíhá odborná příprava?

●       Co lze zlepšit ve vzdělávání v přípravě dobrovolných hasičů? A  jak může pomoci digitalizace?

@studio Jan Smolka

Více informací k projektu: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu/?id=119

Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .