رادیو فراسو  Podcast Artwork Image

رادیو فراسو

مؤسسه فرهنگی فراسوی محدودیت

این سری پادکست ها دریچه ای است به فراسوی محدودیت ها و مرزها
Episodes
رادیو فراسو- بحث و گفتگو پیرامون هنر در مهاجرت و داستان دوشس و جواهرفروش July 10, 2022
Episode artwork
رادیو فراسو- درمان سندروم بیش فعالی در کودکان و مفاهیم عقل و عشق در جهان بینی حافظMay 02, 2022
Episode artwork
رادیو فراسو- نشانه های سندروم بیش فعالی در کودکان و خصوصیات رند حافظ April 11, 2022
Episode artwork
رادیو فراسو- نقش نگرش در مسائل روحی و روانی و داستانی از آلیس مونروApril 05, 2022
Episode artwork
رادیو فراسو- اثرات روانی شیوع کووید-۱۹ بخش اول: شناخت و مقابله، شعری از «مهدی موسوی» و تعبیر مفهوم "رند" در دیوان حافظMarch 22, 2022
Episode artwork
رادیو فراسو- پرسش و پاسخ در مورد بیماری کووید-۱۹، شعری از حسین منزوی و طبیبانه های حافظ January 08, 2022
Episode artwork
رادیو فراسو- سویه های متفاوت بیماری کووید-۱۹، داستان "مردی که ترزا را صدا می کرد" و حافظ چندین هنر بخش دوم December 27, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو-بیماری کووید-۱۹ و معلولیت، شعری از عماد خراسانی و حافظ چندین هنرDecember 09, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- پیش گیری از بیماری کووید-۱۹، شعری از حمید مصدق و استفاده حافظ از دیگر منابع نظم و نثر بخش سومNovember 30, 2021
Episode artwork
"رادیو فراسو- درمان سرپایی و عوارض بیماری کووید-۱۹، داستان «مغروق» و استفاده حافظ از دیگر منابع نظم و نثر "بخش دومNovember 23, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- مراحل درمان بیمارستانی بیماری کووید-۱۹، ابیاتی از وحشی بافقی و استفاده حافظ از دیگر متون منظوم و منثورNovember 16, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- مراحل درمان بیمارستانی بیماری کووید-۱۹November 14, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- ارزیابی و مراقبت خانگی بیماری کو‌وید-۱۹، شعری از سیامک بهرام‌پرور موضع حافظ در مقابل و شاهان و حاکمان زمان خودNovember 05, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- بررسی آزمایش های رایج در تشخیص بیماری کوید-۱۹، داستان كوتاه "گربه ای زیر باران" و تعبیر واژه «محتسب» در شعر حافظOctober 27, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- داستان "مثل يك خواب بد "، علائم و نشانه های بیماری کووید-۱۹ و نگاهي به دانش و زندگي شخصي حافظOctober 17, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- «شناخت ویروس‌ کووید» با دكتر «تجلي سقايي» و دكتر «هادي نجوميان» و دریچه ای به اشعار و جهان بيني حافظOctober 09, 2021
Episode artwork
کوید 19- پادکست سومAugust 07, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- حوادث غیر مترقبه و افراد دارای معلولیت August 07, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- جرمهای رفاقتی؛ خیانتی پنهان به معلولانAugust 07, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- تصویرسازی معلولیت در ادبیات و رسانهAugust 07, 2021
Episode artwork
کوید 19- پادکست دومAugust 07, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- به کودکانمان درباره معلولیت آموزش بدهیم.August 07, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- دسترس پذیری برای افراد دارای معلولیت و محدودیتهای جسمی و حرکتیAugust 07, 2021
Episode artwork
رادیو فراسو- نحوه ارتباط صحیح با افراد ناشنوا و کم شنواAugust 07, 2021
Episode artwork
کوید 19- پادکست اولAugust 07, 2021
Episode artwork