MetaDAMA - Data Management in the Nordics

#3 - En helhetlig tilnærming til Informationsforvaltning (Nor)

June 24, 2021 Winfried Etzel VP Activities DAMA Norway Season 1 Episode 3
#3 - En helhetlig tilnærming til Informationsforvaltning (Nor)
MetaDAMA - Data Management in the Nordics
More Info
MetaDAMA - Data Management in the Nordics
#3 - En helhetlig tilnærming til Informationsforvaltning (Nor)
Jun 24, 2021 Season 1 Episode 3
Winfried Etzel VP Activities DAMA Norway

Hvorfor snakker ikke Data Management, Content Management, Records Management,.. samme språk? Bør vi ikke heller fokusere på informasjonen vi ønsker å forvalte, enn å skille oss i lag med forskjellig stammespråk?
Jeg snakker med Alte Skjekkeland, CEO i Infotection og tidligere President i interesseorganisasjonen AIIM (Association for Intelligent Information Management) om en helhetlig tilnærming til Information Management. Vi snakker om Content og Document Management, Metadata, Retention og ikke minst hvordan vi kan samhandle mer og bedre.

Show Notes

Hvorfor snakker ikke Data Management, Content Management, Records Management,.. samme språk? Bør vi ikke heller fokusere på informasjonen vi ønsker å forvalte, enn å skille oss i lag med forskjellig stammespråk?
Jeg snakker med Alte Skjekkeland, CEO i Infotection og tidligere President i interesseorganisasjonen AIIM (Association for Intelligent Information Management) om en helhetlig tilnærming til Information Management. Vi snakker om Content og Document Management, Metadata, Retention og ikke minst hvordan vi kan samhandle mer og bedre.