MetaDAMA - Data Management in the Nordics

#4 - Cybersecurity & Dark Data (Nor)

June 24, 2021 Winfried Etzel VP Activities DAMA Norway Season 1 Episode 4
#4 - Cybersecurity & Dark Data (Nor)
MetaDAMA - Data Management in the Nordics
More Info
MetaDAMA - Data Management in the Nordics
#4 - Cybersecurity & Dark Data (Nor)
Jun 24, 2021 Season 1 Episode 4
Winfried Etzel VP Activities DAMA Norway

Hva er Data Security, Information Security, Cybersecurity?
Chris Dale fra River Security er gjest i dagens episode. Og Chris har lang erfaring med som ethical hacker og underviser innenfor Cybersecurity. Derfor har jeg invitert Chris til å gi oss et innblikk i sikkerhetsverden, forklare noen begreper, snakke om viktigheten av gode rutiner og hvodan man best kan sikre seg.

Show Notes

Hva er Data Security, Information Security, Cybersecurity?
Chris Dale fra River Security er gjest i dagens episode. Og Chris har lang erfaring med som ethical hacker og underviser innenfor Cybersecurity. Derfor har jeg invitert Chris til å gi oss et innblikk i sikkerhetsverden, forklare noen begreper, snakke om viktigheten av gode rutiner og hvodan man best kan sikre seg.