Dsolve – SFI Biodegradable plastics for marine applications Podcast Artwork Image

Dsolve – SFI Biodegradable plastics for marine applications

Dsolve

Hva er bionedbrytbar plast, og hvordan kan dette nye materialet bidra til å redusere plastforsøpling i fiskeri- og havbruksnæringene? Podcasten er produsert av SALT Lofoten AS for SFI Dsolve – et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon ledet av UiT – Norges arktiske universitet. Les mer på uit.no/research/dsolve

Episodes