Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor Podcast Artwork Image

Världen och välfärden - forskare samtalar om offentlig sektor

Lund University

Ett samtal om aktuella ämnen i politik, förvaltning och samhälle. Samtalen leds av forskare som är knutna till Lunds universitet.