HR-podden

16: Hva skjer når organisasjonen ikke har tid til ledelse, med Malin Lilletvedt og Cecilie Lycke i Motivati

August 24, 2022 Anne Lise Heide Season 1 Episode 16
HR-podden
16: Hva skjer når organisasjonen ikke har tid til ledelse, med Malin Lilletvedt og Cecilie Lycke i Motivati
Show Notes

Vi vet fra forskning at gode ledere og god ledelse er avgjørende for trivsel, tilhørighet og gode arbeidsprestasjoner, men altfor ofte svikter lederne. Og når HR kommer drassende med sine systemer og strukturer for god medarbeideroppfølging møtes du gjerne med et sukk, og «Å nei, ikke enda en ting vi skal følge opp».  
 
Men hva er egentlig veien til god ledelse i organisasjonen, og hva kan HR gjøre hvis vi føler at dette ikke fungerer tilfredsstillende i dag? Det skal vi se litt nærmere på i dagens episode der vi får besøk av Malin Lilletvedt og Cecilie Lycke fra Motivati.