HR-podden

24. En mer inkluderende arbeidslivskultur med tips fra Akan, med Stian Fjerdingen, Seniorrådgiver hos Akan kompetansesenter

October 19, 2022 Anne Lise Heide Season 1 Episode 24
HR-podden
24. En mer inkluderende arbeidslivskultur med tips fra Akan, med Stian Fjerdingen, Seniorrådgiver hos Akan kompetansesenter
Show Notes

Akan er Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, og er kanskje mest kjent for den bistanden de tilbyr når du ser behov for å ta opp rusproblematikk eller andre utfordringer tilknyttet alkohol, dop eller spillavhengighet på arbeidsplassen. 

Men visste du at de også driver med viktig forebyggende arbeid og kan være din partner når du ønsker å utvikle en god arbeidslivskultur eller øke kompetansen blant ledere og medarbeidere? Akan har et unikt tilbud for alle organisasjoner som ønsker å ta rus- og spillavhengighet på alvor, og i denne episoden får du vite hva de beste virksomhetene gjør for å skape en tryggere arbeidslivskultur og drive viktig holdningsskapende arbeid. 

Stian Fjerdingen brenner for at mangfoldsarbeid i norsk arbeidsliv også må ha fokus på det mangfoldet du ikke ser med det blotte øyet. Som Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter får han daglig norske ledere og medarbeidere til å snakke høyt sammen om temaer som kan være utfordrende eller tabubelagt, men som påvirker både den enkelte medarbeider og arbeidsmiljøet og kulturen på arbeidsplassen.