HR-podden

27: Hva HR bør vite om vanskelige samtaler, med organisasjonspsykolog Tor Åge Eikerapen

November 09, 2022 Anne Lise Heide Season 1 Episode 27
HR-podden
27: Hva HR bør vite om vanskelige samtaler, med organisasjonspsykolog Tor Åge Eikerapen
Show Notes

Et av de mest populære temaene på lederkurs er den vanskelige samtalen, altså hvordan ta opp noe som ikke fungerer på jobben. Disse samtalene har gjerne en tendens til å bli utsatt, og mange ganger må situasjonen bli ganske ille før lederen velger å ta grep, fremfor å ta en oppklarende samtale på et tidlig tidspunkt.  
 
Andre ledere sliter med å få ønsket effekt fra disse samtalene. Man sier fra om noe som ikke fungerer, blir kanskje enige om tiltak, men så skjer det ikke noe. Hva kan det handle om?  

Er det noe ledere kan gjøre for å få bedre effekt av sine oppfølgingssamtaler, og er det noe HR kan gjøre for å få dette til å fungere litt smidigere i organisasjonen? 

Alt dette og mye mer skal vi snakke om i dagens episode med gjest, Tor Åge Skagestad Eikerapen.  

Tor Åge er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Han er stemmen bak Lederpodden og gründeren av Execu. Til daglig jobber Tor Åge med design og gjennomføring av ledergruppe- og lederutviklingsprogrammmer, samt foredrag innenfor temaer relatert til organisasjon, psykologi og ledelse.