HR-podden

28: Tanker om det nye arbeidslivet og en hybrid hverdag. Mette Krogsrud deler sine erfaringer fra Schibsted.

November 16, 2022 Anne Lise Heide Season 1 Episode 28
HR-podden
28: Tanker om det nye arbeidslivet og en hybrid hverdag. Mette Krogsrud deler sine erfaringer fra Schibsted.
Show Notes

Hvordan manøvrere godt i det nye arbeidslivet er temaet for dagens episode, og vi snakker selvsagt om muligheter og utfordringer tilknyttet en hybrid hverdag.

Mette Krogsrud er en av de HR-lederne som var tidlig på ballen og tok grep i forhold til organisering av arbeidet når pandemien traff oss, og hun deler sine erfaringer fra Schibsted. Her får du møte en arbeidsgiver som har tenkt helhetlig og systematisk om hvordan finne en arbeidsform som ivaretar medarbeiderne, teamet og forretningsmessige behov.

Jeg hørte Mette fortelle om deres arbeid da vi alle var på vei tilbake til kontoret høsten 2021. Da var Schibsted akkurat på vei inn i en testfase med en ny organisering av arbeidshverdagen. I denne episoden får vi høre hvordan det har gått og hvilke erfaringer de har tatt med seg på veien.

Mette Krogsrud har jobbet i Schibsted siden mars 2019, og forteller om sine erfaringer fra perioden som Chief People & Corporate Officer i Schibsted i denne episoden. Hun er nå på vei over i ny rolle som rådgiver for styrer og toppledere i Norge og internasjonalt i Spencer Stuart International og vil fortsette å engasjere seg i trendskiftene vi ser i arbeidslivet som er blitt forsert bl.a. av pandemien.