HR-podden

31: Hvorfor er Growth Mindset en viktig suksessfaktor i organisasjoner, med Sissel Naustdal

December 07, 2022 Anne Lise Heide Season 1 Episode 31
HR-podden
31: Hvorfor er Growth Mindset en viktig suksessfaktor i organisasjoner, med Sissel Naustdal
Show Notes

I ca 40 år har Carol Dweck fra Stanford Uniersity forsket på det som er kjent som fixed og growth mindset. I 2006 ga hun ut boken, «Growth Mindset, The New Psychology of Success», og med det introduserte hun verden til dette spennende forskningsarbeidet, som viser at våre antakelser om hvorvidt evner, intelligens, talent og egenskaper er noe man kan utvikle i liten eller stor grad, har stor påvirkning blant annet på vår robusthet, mestring og prestasjoner i livet, utdannelse og arbeidsliv.

Dette spennende forskningsarbeidet brer stadig mer om seg og er mer aktuelt enn noen gang, i en tid hvor læring, utvikling, endringsdyktighet og evne til å takle motgang og utfordringer blir bare viktigere. Det er ikke uten grunn at Microsoft og andre store selskaper inkorporerer growth mindset som essensiell del i strategi, ledelse og kulturutvikling.

I denne episoden får du møte på Sissel Naustdal, som er en av de fremste ekspertene på Growth Mindset i Norge. Sissel gjennomførte det første norske forskningsprosjektet om growth mindset i 2015 og har siden vært dedikert til å bidra til å få ut kunnskap og verktøy for å bidra til utvikling av dette i individer, skoler og virksomheter, gjennom sitt selskap MadeToGrow. 

Vi kommer til å snakke om både hva growth mindset handler om, hvordan du kan utvikle dette i deg selv, samt hvordan dette kan ha avgjørende betydning for ledere og virksomheter. Vi kommer til å berøre spørsmål som; Hvordan kan en growth mindset kultur bidra til mer læring- og forbedringsfokus? Hvordan påvirker det innovasjon og endringsdyktiget? Hva har growth mindset med psykologisk trygghet å gjøre og hva har det å si for å tiltrekke og beholde dyktige ansatte? 

Men dette er ikke bare for næringslivet. Det handler om oss alle. Din egen holdning til læring kan være avgjørende for hvor godt du kommer til å prestere både på jobb og i livet generelt, og i denne episoden får du møte på Sissel Naustdal, som er en av de fremste ekspertene på Growth Mindset i Norge.