HR-podden

32: Om arbeidsgiverattraktivitet, hybrid arbeidsliv og kontinuerlig læring med sjefforsker Nils Brede Moe, Sintef Digital

December 14, 2022 Season 1 Episode 32
HR-podden
32: Om arbeidsgiverattraktivitet, hybrid arbeidsliv og kontinuerlig læring med sjefforsker Nils Brede Moe, Sintef Digital
Show Notes

Under pandemien ble Nils Brede Moe kjent som hele Norges hjemmekontorekspert og ble tildelt SINTEF digital sin kommunikasjonspris for sitt verdifulle arbeid med formidling av forskningsbasert kunnskap om arbeidslivets organisering under pandemien og livet på hjemmekontoret. 

Etter pandemien har Moe fortsatt sitt virke som formidler av kunnskap som er viktig for næringslivet i en annerledes tid, og han er jevnlig ute i media for å dele gode råd om hybride arbeidsformer. Moe er en svært populær gjest i podcast, webinar, paneldebatter og på konferanser, og han deler jevnlig aktuell forskning for oss som er opptatt av HR, ledelse, innovasjon, teamarbeid, organisasjonskultur eller organisering av arbeidshverdagen.

Denne episoden ble trigget av en spennende artikkel om praksisfellesskap og faglig utvikling som Moe delte på LinkedIn tidligere i høst, men det ble litt for fristende å flette inn noen spørsmål om hybrid arbeidsliv og teamutvikling når Nils Brede Moe kom til HR-podden.

Her får du en episode med litt av hvert, spekket med forskningsbasert kunnskap om det nye arbeidslivet.

Link til artikkelen om Spotify Guilds finner du her: https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bitstream/handle/11250/2640192/Moe+Spotify+guilds+Cultivating+knowledge+sharing+in+large-scale+agile+organizations.pdf?sequence=2

LinkedIn-artikkelen som trigget denne episoden finner du her: https://www.linkedin.com/posts/nilsm_slik-vinner-du-kampen-om-de-beste-talentene-activity-6967884441792753664-OK4y?utm_source=share&utm_medium=member_desktop