HR-podden

33: Hvordan lykkes med mangfold og inkluderingsarbeid i praksis, med Merete Borg Larsen i Formue

December 21, 2022 Anne Lise Heide Season 1 Episode 33
HR-podden
33: Hvordan lykkes med mangfold og inkluderingsarbeid i praksis, med Merete Borg Larsen i Formue
Show Notes

Mange virksomheter har løftet mangfold høyt opp på agendaen de siste årene, og mangfold har blitt så mye mer enn likestilling. Vi tenker flerkulturelt og etnisk bakgrunn, vi tenker aldersspenn, og vi tenker på et inkluderende miljø der det føles greit å være seg selv uavhengig av bakgrunn, religiøs tilhørighet og hvem du er glad i.  
 
Mangfold handler om å unngå enhver form for diskriminering, det være seg i rekrutteringsprosessen, i forfremmelser eller belønning, eller i arbeidsmiljø. Og vi må gjøre noe mer enn å snakke om det. Ekte mangfoldsarbeid krever både vilje, handling og innsats i hverdagen. 

En virksomhet som virkelig har tatt dette på alvor er Formue AS. Her kan man vise til en profesjonell tilnærming og helt konkrete tiltak for å bli en mangfoldsbedrift der alle føler seg velkommen. I dagens episode får du gleden av å møte Merete Borg Larsen, Head of People & Process i Formue AS. Merete deler gode råd og tips til hvordan jobbe smart med mangfold og inkludering i virksomheten.