HR-podden

45: Hva HR må vite om nedbemanning, med advokat Henning Heitmann fra SANDS

March 15, 2023 Anne Lise Heide Season 1 Episode 45
HR-podden
45: Hva HR må vite om nedbemanning, med advokat Henning Heitmann fra SANDS
Show Notes

I løpet av de siste par årene er det mange virksomheter som har vært i en situasjon der nedbemanning har kommet opp på agendaen. Det kan handle om en vanskelig økonomisk situasjon, eller det kan handle om utdatert kompetanse og situasjoner der digitalisering og automatisering av oppgaver krever en annen type kompetanseprofil enn tidligere. 

Uansett årsak til nedbemanning, så har HR en svært sentral rolle i prosessen. Det handler om å sikre at virksomheten følger lover og regler, ivaretar kommunikasjon og mennesker på en god måte, og sikre at man holder en god etisk standard gjennom hele prosessen. 

Det er mange fallgruver man kan gå i, og et uforsiktig feilsteg tidlig i prosessen kan både blir dyrt og ødelegge veldig mye. I denne episoden får du en god og nyttig gjennomgang av hva du må passe på i en nedbemanningsprosess. 

Jeg vil på det sterkeste anbefale at du også bruker juridisk bistand, i alle fall inntil du har opparbeidet deg egen erfaring på å gjennomføre slike prosesser, men dette kan være et nyttig sted å starte. Episoden kan gi deg en liten mental forberedelse med mange konkrete og verdifulle råd fra Advokat Henning Heitmann, partner i SANDS Advokatfirma. 

Om du vil komme i kontakt med vår gjest i HR-podden, Henning M. Heitmann, så treffer du han på e-post: henning.heitmann@sands.no eller mobil 414 09 003.

SANDS Advokatfirma
Cort Adelers gate 33 | Pb. 1829 Vika, 0123 Oslo | Norway
T: +47 22 81 46 33   M: +47 414 09 003