HR-podden

51: Hva vet vi om effekten av lederutvikling, med Kristine Lindberg og Anne Skinnemoen

April 26, 2023 Anne Lise Heide Season 1 Episode 51
HR-podden
51: Hva vet vi om effekten av lederutvikling, med Kristine Lindberg og Anne Skinnemoen
Show Notes

Denne uken har jeg hyggelig besøk av to kolleger fra Habberstad sitt lederutviklingsteam, når vi løfter frem problemstillingen "Virker lederutvikling?"

Dette var temaet på et kundearrangement med Habberstad rett før påske, der vi drøftet og debatterte problemstillingen "Hva skal til for at lederutvikling virker". 

I ukens episode får du ta del i noen av høydepunktene fra denne samlingen, og vi deler noen sentrale perspektiver du bør tenke på om du skal organisere lederutvikling i din virksomhet. Hva er noen vanlige fallgruver som du bør unngå og hva er sentrale suksessfaktorer? Hvordan går du frem for å gjøre en behovsanalyse og kartlegging i forkant, og kan du egentlig påvirke ledernes motivasjon for utviklingstiltak? 

Alt dette og mye mer om lederutvikling i ukens episode av HR-podden. 

PS. Anne henviser til artikkelen "The Great Training Robbery" i denne episoden. Du kan finne mer om denne artikkelen her: 
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=50953