HR-podden

122: Hvordan gjøre kulturarbeid i praksis, med Angie Hussami Finvold

February 28, 2024 Anne Lise Heide Season 1 Episode 122
122: Hvordan gjøre kulturarbeid i praksis, med Angie Hussami Finvold
HR-podden
More Info
HR-podden
122: Hvordan gjøre kulturarbeid i praksis, med Angie Hussami Finvold
Feb 28, 2024 Season 1 Episode 122
Anne Lise Heide

Mange synes kultur kan være litt ullent og udefinerbart å jobbe med. Noe som det er litt vanskelig å få grep på, og  noe som det kan være vanskelig å endre på.

Og nettopp derfor er det så stas å kunne by på denne episoden på HR-podden. En praktisk case fra virkeligheten, som viser hvordan du kan jobbe helt systematisk med å utvikle en kultur som støtter opp under strategien og de forretningsmessige målene.

Ukens gjest er Angie Hussami Finvold fra Eika Gruppen, og  det du får ta del i er et bunnsolid kulturprosjekt som Angie med kolleger har jobbet med under pandemien. Her får du helt konkrete tips til hvordan jobbe med forankring, kalibrering og implementering av nye verdier, samtidig som du får mange råd til kulturarbeidet i din virksomhet.

Episoden er særlig aktuell for deg som jobber med kulturendringer i en organisasjon, men akkurat like relevant for deg som er nysgjerrig på hvordan man kan jobbe for å bidra til at kjerneverdiene til virksomheten lever i selskapet.

------------------

Eika er en allianse av selvstendige banker, og Eika Gruppen er en strategisk leverandør til bankene, som leverer produkter, tjenester og stordriftsfordeler til bankene i alliansen. 

Formålet til Eika Gruppen er å bidra til å sikre at lokalbankene også i fremtiden er en drivkraft for bærekraftig vekst og utvikling for kundene og lokalsamfunnet. 


Show Notes

Mange synes kultur kan være litt ullent og udefinerbart å jobbe med. Noe som det er litt vanskelig å få grep på, og  noe som det kan være vanskelig å endre på.

Og nettopp derfor er det så stas å kunne by på denne episoden på HR-podden. En praktisk case fra virkeligheten, som viser hvordan du kan jobbe helt systematisk med å utvikle en kultur som støtter opp under strategien og de forretningsmessige målene.

Ukens gjest er Angie Hussami Finvold fra Eika Gruppen, og  det du får ta del i er et bunnsolid kulturprosjekt som Angie med kolleger har jobbet med under pandemien. Her får du helt konkrete tips til hvordan jobbe med forankring, kalibrering og implementering av nye verdier, samtidig som du får mange råd til kulturarbeidet i din virksomhet.

Episoden er særlig aktuell for deg som jobber med kulturendringer i en organisasjon, men akkurat like relevant for deg som er nysgjerrig på hvordan man kan jobbe for å bidra til at kjerneverdiene til virksomheten lever i selskapet.

------------------

Eika er en allianse av selvstendige banker, og Eika Gruppen er en strategisk leverandør til bankene, som leverer produkter, tjenester og stordriftsfordeler til bankene i alliansen. 

Formålet til Eika Gruppen er å bidra til å sikre at lokalbankene også i fremtiden er en drivkraft for bærekraftig vekst og utvikling for kundene og lokalsamfunnet.