Cyber Homies Podcast Artwork Image

Cyber Homies

VNPT Cyber Immunity

Cùng gặp gỡ những "quái nhân" trong ngành an toàn thông tin/an ninh mạng và nghe họ chia sẻ về chuyện nghề bên ly trà đá nhé.
Episodes