DoktersDichtbij Podcast Podcast Artwork Image

DoktersDichtbij Podcast

Diakonessenhuis

Huisartsen en medisch specialisten geven medische zorg aan dezelfde patiënten. Om dat zo goed mogelijk te doen, hebben ze vaak met elkaar te maken en werken ze steeds meer samen. Bijvoorbeeld om af te stemmen welk onderzoek nodig is voor een juiste diagnose. Of om te zorgen voor de juiste nazorg na een behandeling in het ziekenhuis. In deze podcastserie ‘DoktersDichtbij’ bespreken we onderwerpen die voor zowel huisartsen als medisch specialisten van belang zijn. Belangrijke vraag daarbij is hoe we samen deskundige zorg van hoge kwaliteit aan onze patiënten kunnen geven. We hebben het over veel voorkomende ziektebeelden en bespreken afwegingen over diagnostiek en behandeling en de onderlinge samenwerking.
Episodes