Tro, Håb & Fællesskab

Tidlig forebyggende skoleindsats

October 31, 2022 Idrætsprojektet
Tro, Håb & Fællesskab
Tidlig forebyggende skoleindsats
Show Notes

Hør, hvordan Idrætsprojektet samarbejder med skoler om at styrke de sociale og faglige fællesskaber i klasser. Det er klasser, som er udfordret af stort fravær, højt konfliktniveau eller et utrygt klassemiljø – eller hvor enkelte elever i udsatte positioner er i risiko for at falde udenfor fællesskaberne. Trænerne arbejder sammen med eleverne, lærerne og skoleledelsen om at skabe et trygt klassemiljø, hvor alle føler sig velkomne og kan indgå ligeværdigt.

Medvirkende:
Sebastian Dueholm Skovby, træner i Idrætsprojektet
Marie Blenker, træner i Idrætsprojektet
Mette Madelaire, projektleder og faglig konsulent i Idrætsprojektet

Vært:
Nikolai Rosler, journalist og podcastproducent

Tro, Håb & Fællesskab er udgivet af Idrætsprojektet og produceret af podcastbureauet Kontekst & Lyd.