Misjon Sarepta Podcast Podcast Artwork Image

Misjon Sarepta Podcast

Ole Andreas Meling

På mine mange kjøreturer og joggeturer har jeg gledd meg over Martin Lloyd Jones forkynnelse over Efeserbrevet. https://www.mljtrust.org/ Jeg oppdaget hvor mye som ligger gjemt i dette skriftet. Vi trenger å lese brevet sakte. Her fikk jeg inspirasjon til denne bibelstudieserien. Efeserne gir oss hele Guds råd til frelse. Det er så rikt og så omfattende. Her finner vi alt vi trenger til å leve et sunt og sterkt kristenliv. Min bønn er som Paulus. "Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, Ef 1,17-18Ole Andreas Meling
Episodes