PoLoop Angielski

Episode 2: O mojej miłości do phrasal verbs. Na dobry początek dwa z nich: level off / level out.

September 14, 2022 Jacek Season 1 Episode 2
PoLoop Angielski
Episode 2: O mojej miłości do phrasal verbs. Na dobry początek dwa z nich: level off / level out.
Show Notes

W tym odcinku poznasz dwa czasowniki frazowe, a.k.a. frejzale, które mogą okazać się przydatne, gdybyśmy zapomnieli czasownika plateau (out).

Przykłady zdań użyte w nagraniu:

The plane levelled off/out at 30,000 feet.
After climbing steeply, the path levelled off/out.
Oil prices should level off/out when the war is over.
Workers levelled off/out the wet concrete with a piece of wood.


Zdania do tłumaczenia:

  1. Ceny jeszcze się nie ustabilizowały.
  2. Spodziewamy się, że bezrobocie unormuje się na poziomie 5%.
  3. Kiedy ścieżka rowerowa zaczęła iść po równym, jazda była o wiele łatwiejsza.

Zdania przetłumaczone:

  1. Prices haven't levelled off/out yet.
  2. We expect unemployment to level off/out at 5%
  3. When the cycling path levelled off/out, the ride was so much easier.



For more, visit: PoLoop Angielski Blog
Drop me a line: jacek@poloopangielski.pl
And join us on social media: Instagram and Facebook