PoLoop Angielski

Episode 6. Idiom: to take something with a pinch of salt - czyli o tym jak nie być łatwowiernym po angielsku

September 28, 2022 Jacek Olender Season 1 Episode 6
PoLoop Angielski
Episode 6. Idiom: to take something with a pinch of salt - czyli o tym jak nie być łatwowiernym po angielsku
Show Notes

W tym odcinku poznasz znaczenie idiomu: to take something with a pinch of salt.  Dowiesz się również co to wyrażenie ma wspólnego ze średniowiecznym rycerstwem.

Inne słowa wyrażenia, na które warto zwrócić uwagę słuchając podcastu:

thumb
- kciuk
the Middle Ages
- średniowiecze
medieval knights
- średniowieczni rycerze
to slay dragons
- zabijać smoki
hard to swallow
- trudne do przełknięcia
tasteless food
- jedzenie bez smaku
bland food
- nijakie, mdłe jedzenieFor more, visit: PoLoop Angielski Blog
Drop me a line: jacek@poloopangielski.pl
And join us on social media: Instagram and Facebook