PoLoop Angielski

Episode 7. O bardzo, aż za bardzo, popularnym angielskim słowie i jego zamiennikach

October 02, 2022 Jacek Olender Season 1 Episode 7
PoLoop Angielski
Episode 7. O bardzo, aż za bardzo, popularnym angielskim słowie i jego zamiennikach
Show Notes

Słowo very to jedno ze słów najbardziej nadużywanych przez uczących się języka angielskiego.  Niektórzy poprzedzają tym przysłówkiem niemal każdy przymiotnik. W tym odcinku proponuję więc trzy sposoby, żeby uniknąć tak jaskrawego nadużycia, skądinąd, fajnego słowa.

Oto te  sposoby:

 1. Możemy zostawić sam przymiotnik, a słowo very wyrzucić ze zdania.
 2. Możemy użyć mocniejszego przymiotnika, który z powodzeniem zastąpi very + słaby przymiotnik, np. zamiast very angry możemy powiedzieć furious.
 3. Możemy, w końcu, zamienić very na inny przysłówek wzmacniający znaczenie przymiotników, np. absolutely.

Słowa i wyrażenia, które pojawiają się w podkaście:

 • a gloomy, rainy  morning -  ponury, deszczowy poranek
 • an overused word - zbyt często używane słowo
 • to sound repetitive - mówić monotonnie, mówić z powtórzeniami
 • to prevent someone from doing something - uniemożliwić komuś zrobienie czegoś 
 • efficient - wydajny, efektywny
 • to reach a goal - osiągnąć cel
 • to recall something - przypomnieć coś sobie
 • a straightforward solution - proste rozwiązanie

Strong adjectives przytoczone w nagraniu:

 • ubiquitous - very common
 • furious - very angry
 • gorgeous - very beautiful
 • petrified - very scared
 • starving - very hungry
 • massive, gigantic, huge - very big

Intensifying adverbs  przedstawione w odcinku:

 • absolutely
 • utterly
 • highly
 • ridiculously
 • deeply

Wyrażenia z ćwiczenia:

 • deeply shocked
 • ridiculously cheap
 • highly profitable
 • highly unusual
 • absolutely devastated
 • ridiculously easy
 • deeply hurt

Check out:  PoLoop Angielski Blog

For more, visit: PoLoop Angielski Blog
Drop me a line: jacek@poloopangielski.pl
And join us on social media: Instagram and Facebook