Sự Nghiệp Hạnh Phúc cùng Green Skills Podcast Artwork Image

Sự Nghiệp Hạnh Phúc cùng Green Skills

Dear Our Community

Podcast Sự Nghiệp Hạnh Phúc cùng Green Skills với mục tiêu truyền cảm hứng và giúp giới trẻ Việt hiểu được tầm quan trọng, cơ hội mà Green Skills mang lại cho sự phát triển bền vững của cá nhân, công việc, tổ chức và xã hội.