Wake-Up Calls med Sven-Alex Trygg Podcast Artwork Image

Wake-Up Calls med Sven-Alex Trygg

Sven-Alex Trygg

För och med Uppvaknande Män.


Denna podcast riktar sig främst till män som gått igenom, eller upplever tecken på, ett Uppvaknande: Livskris, meningslöshet, en djup känsla av ensamhet, vilsenhet, utbrändhet, utmattningssyndrom och andra psykiska och kroppsliga uttryck.

Upplever du som man något av ovanstående, och kanske skäms för det, vill jag att du skall veta att allt är som det ska! (Förutom skammen förstås, den kan du släppa direkt.) Du är inte ensam utan är del av en växande grupp med äkta män som vaknar till sitt syfte. Samhället i stort - och vi själva - misstolkar ofta dessa symptom som något negativt, som sjukdom, när det i själva verket är ett tydligt livstecken och något av det bästa som kan hända. Jobbigt som f-n ibland, men lättare när du förstår vad som händer och vet att du inte är ensam. Se det som att du är en "sleeper agent" som aktiveras.

Det stora syftet med Poden är att göra mitt bästa för att ta bort feltolkningen av, och fulstämpeln på, dessa upplevelser. Jag skall se till att så många som möjligt av oss uppvaknande män kan bli del av en massiv våg av positiv och livgivande kraft av Äkta Manlighet, för det behövs i dessa tider. Jag känner mig helt enkelt kallad att göra min del i att se till att så många som möjligt av oss män tar vara på sina wake-up calls. Dags att skapa en Tribe!

"Äkta Manlighet" får vara ett begrepp vars betydelse klarnar med tiden, men just nu ser jag det som en Man som har både Ryggrad och Hjärta. Inte bara macho & hård, inte bara känslosam & mjuk, utan fylld av den gränslösa styrka som kommer genom att våga agera från sin kärna och vara äkta, sårbar, kraftfull, lysande och har modet att vandra sin Egen Väg.

Brenée Brown har sammanfattat det bra:

Strong back. (Stå för vem du är och för det du tror på.)
Soft Front. (Sårbar, nyfiken, modig, öppen.)
Wild at Heart. (Levande, vild, lekfull, hungrig på livet.)

Jag intervjuar andra män som vaknar upp och delar även med mig av mina egna upplevelser, funderingar och insikter.

Time to wake up!

Recent Episodes