Mikroskop Podcast Artwork Image

Mikroskop

Novo Nordisk Fonden

I Mikroskop zoomer vi i hver episode ind på et vigtigt emne, der kredser om sundhed eller bæredygtighed.  

Sammen med en række visionære og vidende gæster bliver vi klogere på forskningsresultater og nye tendenser, mens vi samtidig undersøger, om vores samfund er gearet til at understøtte de mange vigtige landvindinger, der er på vej.

Mikroskop udgives af Novo Nordisk Fonden og produceres i samarbejde med Kontekst & Lyd og Podcastbureauet.

Episodes