St Andrew's Church, Enfield Podcast Artwork Image

St Andrew's Church, Enfield

St Andrew's Church, Enfield

Practical Christian thinking for everyday life

Recent Episodes

Mateo 8:8-13 - Praktiku tion, kion vi predikas (Esperanto)January 24, 2021 Episode artwork Matthew 8:8-13 - Practice what you preachJanuary 24, 2021 Episode artwork Isaiah 35:1 - Hope for the futureJanuary 12, 2021 Episode artwork Jesaja 35:1 - Espero por la estonteco (Esperanto)January 12, 2021 Episode artwork Luko 7:11-17 - Kie estas Dio en niaj suferoj? (Esperanto)January 04, 2021 Episode artwork Mateo 2:1-12 - Nova jaro: kion instruas al ni la saĝuloj (Esperanto)December 31, 2020 Episode artwork Matthew 2:1-12 - A New Year: Learning lessons from the Wise MenDecember 31, 2020 Episode artwork Christmas: A time to tell the Good News!December 13, 2020 Episode artwork Kristnasko - tempo por rakonti la Evangelion (Esperanto)December 13, 2020 Episode artwork Mark 1:1-8 - Jesus: the new spiritualityDecember 06, 2020 Episode artwork Marko 1:1-8 - La komenco de la evangelio de Jesuo Kristo (Esperanto)December 06, 2020 Episode artwork Mateo 25:1-13 - La sezono de Advento (Esperanto)November 30, 2020 Episode artwork Bitesize Theology: The Season of Advent, Matt 25:1-13November 30, 2020 Episode artwork Remembrance Day 2020November 08, 2020 Episode artwork Finding hope in the midst of Covid-19November 02, 2020 Episode artwork Bitesize Theology: Stewards of God's creationNovember 01, 2020 Episode artwork Bitesize Theology: The centrality of worshipOctober 25, 2020 Episode artwork Bitesize Theology: Mission Shaped ChurchOctober 18, 2020 Episode artwork Bitesize Theology: 7 Day a Week JesusOctober 11, 2020 Episode artwork Bitesize Theology: Hope for the futureOctober 04, 2020 Episode artwork Bitesize Theology: Praying for our politiciansSeptember 27, 2020 Episode artwork Bitesize Theology: All equal in God's sightSeptember 20, 2020 Episode artwork Bitesize Theology: The journey into forgivenessSeptember 13, 2020 Episode artwork Bitesize Theology: God seeks us outSeptember 06, 2020 Episode artwork Bitesize Theology: Die to self, live to ChristAugust 31, 2020 Episode artwork