Room to Talk Podcast Artwork Image

Room to Talk

New Amsterdam Jelani Isaacs

New Amsterdam has thoughts and hopes for our current society and positioning within a corporate surrounding. It is involved in these discussions because its network reaches beyond the conventional and touches a more undercurrent driven purpose. To bridge the gap between culture and brand through communication. These episodes reflect angles to these thoughts and hopes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- New Amsterdam heeft de gelegenheid om haar gedachten en verwachtingen voor onze huidige samenleving en positionering binnen een bedrijfsomgeving uit te drukken. Het is bij deze discussies betrokken omdat haar netwerk verder reikt dan het conventionele en een meer onderstroom-gericht doel heeft. Om de kloof tussen cultuur en merk te overbruggen via communicatie. Deze afleveringen weerspiegelen de invalshoeken van deze gedachten en verwachtingen.
Episodes