שנהיה חסידים, אמן! Podcast Artwork Image

שנהיה חסידים, אמן!

Zvi W Zidon

שנהיה חסידים פודקאסט בנושא יהדות לאור החסידות .בפודקאסט שנהיה חסידים ניתן ללמוד מגוון נושאים כגון פרשת השבוע לאור החסידות זוגיות ושלום בית הלכה הגות תניא ועוד ניתן להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות וגם באתר מרכז ניו יורק ב"ה שנהיה חסידים אמן

Recent Episodes

בס"ד שיעור סיכום פרק ב בתניא תניא גדולה בקטנה מפגש 20 פרק ב | לומדים תניא בחברותאJanuary 25, 2021 Episode artwork שיעור לט"ו בשבט הלכה משנה והגותJanuary 23, 2021 Episode artwork בס"ד שיעור תניא גדולה בקטנה מפגש 20 פרק ב – סיכום פרק ב בתניא | לומדים תניא בחברותאJanuary 20, 2021 Episode artwork בס"ד האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון (הריי"צ) שיעור הכנה ליוד שבט יום ההילולא January 18, 2021 Episode artwork בס"ד שיעור תניא גדולה בקטנה מפגש 19 פרק ב – מסר להורים! תנו לילדים לבוש יפה | לומדים תניא בחברותאJanuary 18, 2021 Episode artwork בס"ד ט"ו בשבט שיעור הכנה, "כי האדם עץ השדה" על פי מכתב הרבי מליובאוויטש לטו בשבטJanuary 17, 2021 Episode artwork בס"ד ט"ו בשבט שיעור הכנה לטו בשבט הלכה ומנהג לפי הרב מרדכי אליהו זצ"ל וגם ברכות הנהניןJanuary 16, 2021 Episode artwork בס"ד שיעור תניא פרק ב מפגש 18 – רוצים להידבק בקב"ה? | תניא גדולה בקטנהJanuary 13, 2021 Episode artwork בס"ד שיעור תניא פרק ב תניא גדולה בקטנה מפגש 17January 11, 2021 Episode artwork לא תרצח הלכה למעשהJanuary 10, 2021 Episode artwork בס"ד תניא גדולה בקטנה מפגש 16 פרק ב – עיבור קומת כל בני ישראל | שיעור בספר התניאJanuary 06, 2021 Episode artwork בס"ד תניא גדולה בקטנה מפגש 15 פרק ב – איך יכול להיות שיש תפוחים מתוקים יותר? | שיעור בספר התניא פרק בJanuary 04, 2021 Episode artwork כיבוד אב ואם הלכה למעשה שאלות ותשובות | שיעור 10 הדברות 14 מי יודע?January 03, 2021 Episode artwork בס"ד תניא גדולה בקטנה מפגש 14 פרק ב – משל חלק מהתפוח ומבארים את ההגה | שיעור בספר התניאDecember 29, 2020 Episode artwork בס"ד שיעור תניא גדולה בקטנה מפגש 13 פרק ב הגהה – חכמי הקבלה חולקים על הרמב"ם? | שיעור בספר התניאDecember 27, 2020 Episode artwork בס"ד שיעור תניא גדולה בקטנה מפגש 12 פרק ב – יהודי חלק אלוקה ממעל ממשDecember 22, 2020 Episode artwork בס"ד תניא גדולה בקטנה מפגש 11 פרק א – הידעת הנפש הבהמית גם מעורבת בטוב ובחסדDecember 21, 2020 Episode artwork בס"ד תניא גדולה בקטנה מפגש 10 פרק א – 4 היסודות אש, רוח, מים עפרDecember 16, 2020 Episode artwork בס"ד תניא גדולה בקטנה מפגש 9 פרק א שיעור בספר התניא –היודע אתה שיש 2 נפשות?December 13, 2020 Episode artwork בס"ד חנוכה התרבות ההלניסטית מתיוונים ומארק צוקרברג ו 14 הלכות הדלקת נרות חנוכה | 14 מי יודע?December 13, 2020 Episode artwork בס"ד תניא גדולה בקטנה מפגש 8 פרק א – מתחילים להבין, מי הוא בינוני? שיעור בספר התניאDecember 09, 2020 Episode artwork בס"ד חנוכה חסידות והלכה למעשה, קיצור שולחן ערוך ושיחה של הרבי מליובאוויטש | שיעור לחג החנוכה December 08, 2020 Episode artwork בס"ד תניא גדולה בקטנה מפגש 7 פרק א – אל תהיה צודק תהיה צדיק?December 07, 2020 Episode artwork בס"ד עשרת הדברות הדברה ה 5 כבד את אביך ואת אמך הלכות חלק א הלכות קיצור שולחן ערוך| הפרלמנט לומד 14 מי יודעDecember 05, 2020 Episode artwork תניא גדולה בקטנה מפגש 6 פרק א – למי קראת צדיק?December 02, 2020 Episode artwork