שנהיה חסידים, אמן!

ה במנחם אב | יום ההילולא של האר"י ז"ל החי | ואהבת לרעך כמוך לפי האר"י ז"ל ותורת חסידות חב"ד | לימודי יהדות וחסידות

July 26, 2020 Zvi W Zidon, צבי וילור צידון
שנהיה חסידים, אמן!
ה במנחם אב | יום ההילולא של האר"י ז"ל החי | ואהבת לרעך כמוך לפי האר"י ז"ל ותורת חסידות חב"ד | לימודי יהדות וחסידות
Chapters
שנהיה חסידים, אמן!
ה במנחם אב | יום ההילולא של האר"י ז"ל החי | ואהבת לרעך כמוך לפי האר"י ז"ל ותורת חסידות חב"ד | לימודי יהדות וחסידות
Jul 26, 2020
Zvi W Zidon, צבי וילור צידון

הריני מקבל עלי את מצוות של ואהבת לרעך כמוך
מה הקשר המיוחד בין מצוות אהבת ישראל לתפילה? מדוע את המצווה הזאת החליט הארי ז"ל מכל 613 המצוות דווקא להתחיל את התפילה עם מצווה זאת?

ללמוד עוד על האר"י הקדוש
https://heb.centernyc.com/haari/

לראות את הוידאו של השיעור
https://youtu.be/RR2nmxZGqOk

ללמוד עוד על אהבת ישראל
https://heb.centernyc.com/category/%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%94%d7%91%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/

Show Notes

הריני מקבל עלי את מצוות של ואהבת לרעך כמוך
מה הקשר המיוחד בין מצוות אהבת ישראל לתפילה? מדוע את המצווה הזאת החליט הארי ז"ל מכל 613 המצוות דווקא להתחיל את התפילה עם מצווה זאת?

ללמוד עוד על האר"י הקדוש
https://heb.centernyc.com/haari/

לראות את הוידאו של השיעור
https://youtu.be/RR2nmxZGqOk

ללמוד עוד על אהבת ישראל
https://heb.centernyc.com/category/%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%94%d7%91%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/