שנהיה חסידים, אמן!

מנהגים + 14 הלכות ראש השנה | הפרלמנט לומד מה זה מנהג

September 02, 2020 Zvi W Zidon
שנהיה חסידים, אמן!
מנהגים + 14 הלכות ראש השנה | הפרלמנט לומד מה זה מנהג
Chapters
שנהיה חסידים, אמן!
מנהגים + 14 הלכות ראש השנה | הפרלמנט לומד מה זה מנהג
Sep 02, 2020
Zvi W Zidon

מה ההגדרה של מנהג וכמה הוא חשוב?
כמו כן נלמד 14 הלכות של ראש השנהShow Notes

מה ההגדרה של מנהג וכמה הוא חשוב?
כמו כן נלמד 14 הלכות של ראש השנה