שנהיה חסידים, אמן!

עולם חסד יבנה

September 26, 2020 Zvi W Zidon Season 3
שנהיה חסידים, אמן!
עולם חסד יבנה
Chapters
שנהיה חסידים, אמן!
עולם חסד יבנה
Sep 26, 2020 Season 3
Zvi W Zidon


הפרלמנט של קווינס לומדים על עולם חסד יבנה
ומקימים את הארגון ביקור חולים לישראלים בניו יורק

00:00 מתחילים
00:24 "על שלשה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים"
01:25 עולם חסד יבנה
02:00 הסיפור של רבי חנינא בן תרדיון
19:37 מקימים את ביקור חולים לישראלים בניו יורק


באבות (פרק א' משנה ב') "על שלשה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים"
תהילים פט3: "כִּי אָמַרְתִּי ' עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה, שָׁמַיִם תָּכִן אֱמוּנָתְךָ בָהֶם'"
מקובל להשתמש במשפט " עולם חסד יבנה " כדי להדגיש את חשיבות מעשי החסד - מעשים שבזכותם העולם נבנה וקיים; או כדי ללמדנו, שהעולם כולו קיים בחסדי ה'.

שלוש היסודות: תורה, עבודה, וגמילות החסדים, הוצבו כאן בשורה אחת, כשווים. הדבר מלמד על חשיבותו של כל אחד מהם בפני עצמו, אך גם על חשיבות החיבור ביניהם, כשלושת רגליו של העולם. כל אחד מן הדברים הוא בעל מעלה עצמית, אולם שמעון הצדיק משמיענו כאן שהעולם 'עומד' על שלושתם רק כשהם יחד. מהדמיון לרגלי שולחן אנו למדים חידוש גדול, שלא די בחשיבותו העצמית של כל אחד, כי רגל אחת לשולחן – אין לה שום מעלה, אלא רק נזק, ורק כששלושת הרגליים קיימות – יש להן ערך
יש להדגיש כי אין כוונת שמעון הצדיק לומר שאדם העושה מעשה מתוך רגש הומניטרי טבעי אינו מקיים מצווה, להיפך, מעשים הנובעים מתוך רגש הרחמים הם מעשים אמיתיים. אלא שעם כל זה, רצונו לשלול מצב שבו האדם בשכלו אינו מבין מדוע חסד הוא חשוב וכל מעשיו נובעים רק מהרגשות. לזאת הוא משמיענו ששלוש הרגלים נצרכות זו לזו, ונותנות תוקף האחת לשנייה, כלומר, תורת החסד היא תורה שצריכה להיות גם תורת השכל! כמו כן לגבי תורה: אם היא קיימת בקרב האדם במנותק מלבו ומגמילות החסדים שלו, היא אינה תורה המקיימת ומעמידה עולם, אלא הרסנית והופכת ל'סם מוות'.
עוד פירוש מענין
"עולם חסד יבנה". לבנות את האנושות מחדש, לבנות את האנושות מחדש כשברור לכולם שבאנו לכאן, אנחנו בני האדם, לא בשביל לקחת, באנו כדי לתת

ללמוד עוד יהדות באתר מרכז ניו יורק
  https://heb.centernyc.com/

לבניה וקידום אתרים בניו יורק
https://www.geekinny.com/

 

לקבוצת הווצאפ של הפרלמנט דברים מגניבים

 http://bit.ly/36trEfj 

 

עמוד הפייסבוק

http://bit.ly/2PjIqIp

הפודקאסט 

http://bit.ly/36w1w3G

Show Notes


הפרלמנט של קווינס לומדים על עולם חסד יבנה
ומקימים את הארגון ביקור חולים לישראלים בניו יורק

00:00 מתחילים
00:24 "על שלשה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים"
01:25 עולם חסד יבנה
02:00 הסיפור של רבי חנינא בן תרדיון
19:37 מקימים את ביקור חולים לישראלים בניו יורק


באבות (פרק א' משנה ב') "על שלשה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים"
תהילים פט3: "כִּי אָמַרְתִּי ' עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה, שָׁמַיִם תָּכִן אֱמוּנָתְךָ בָהֶם'"
מקובל להשתמש במשפט " עולם חסד יבנה " כדי להדגיש את חשיבות מעשי החסד - מעשים שבזכותם העולם נבנה וקיים; או כדי ללמדנו, שהעולם כולו קיים בחסדי ה'.

שלוש היסודות: תורה, עבודה, וגמילות החסדים, הוצבו כאן בשורה אחת, כשווים. הדבר מלמד על חשיבותו של כל אחד מהם בפני עצמו, אך גם על חשיבות החיבור ביניהם, כשלושת רגליו של העולם. כל אחד מן הדברים הוא בעל מעלה עצמית, אולם שמעון הצדיק משמיענו כאן שהעולם 'עומד' על שלושתם רק כשהם יחד. מהדמיון לרגלי שולחן אנו למדים חידוש גדול, שלא די בחשיבותו העצמית של כל אחד, כי רגל אחת לשולחן – אין לה שום מעלה, אלא רק נזק, ורק כששלושת הרגליים קיימות – יש להן ערך
יש להדגיש כי אין כוונת שמעון הצדיק לומר שאדם העושה מעשה מתוך רגש הומניטרי טבעי אינו מקיים מצווה, להיפך, מעשים הנובעים מתוך רגש הרחמים הם מעשים אמיתיים. אלא שעם כל זה, רצונו לשלול מצב שבו האדם בשכלו אינו מבין מדוע חסד הוא חשוב וכל מעשיו נובעים רק מהרגשות. לזאת הוא משמיענו ששלוש הרגלים נצרכות זו לזו, ונותנות תוקף האחת לשנייה, כלומר, תורת החסד היא תורה שצריכה להיות גם תורת השכל! כמו כן לגבי תורה: אם היא קיימת בקרב האדם במנותק מלבו ומגמילות החסדים שלו, היא אינה תורה המקיימת ומעמידה עולם, אלא הרסנית והופכת ל'סם מוות'.
עוד פירוש מענין
"עולם חסד יבנה". לבנות את האנושות מחדש, לבנות את האנושות מחדש כשברור לכולם שבאנו לכאן, אנחנו בני האדם, לא בשביל לקחת, באנו כדי לתת

ללמוד עוד יהדות באתר מרכז ניו יורק
  https://heb.centernyc.com/

לבניה וקידום אתרים בניו יורק
https://www.geekinny.com/

 

לקבוצת הווצאפ של הפרלמנט דברים מגניבים

 http://bit.ly/36trEfj 

 

עמוד הפייסבוק

http://bit.ly/2PjIqIp

הפודקאסט 

http://bit.ly/36w1w3G